Consultancy

Vanuit onze voormalige telecomachtergrond hebben we regelmatig vragen gekregen van klanten over telecomvraagstukken. Gecombineerd met onze juridische kennis levert dit vaak interessante vraagstukken op die nieuwe inzichten opleveren in bestaande bedrijfsprocessen.

Daarnaast verdiept onze consultancy zich in het rapporteren over (IT-technische) situaties, het analyseren van omstandigheden en inhoudelijke processen en het helder onder woorden brengen van deze situaties.

Een van de snijvlakken waar onze organisatie zich in gespecialiseerd heeft de laatste jaren is het uitvoeren van (in detail) gedocumenteerd forensisch onderzoek, met name op het inhoudelijk onderzoeken van intellectueel eigendom. Vanuit onze juridische achtergrond zijn wij volledig op de hoogte van de vereisten waar een forensisch onderzoek in juridische procedures aan dient te voldoen alsmede hebben we vanuit onze intellectueel eigendom achtergrond een breed spectrum aan kennis over waar een dergelijk onderzoek op gestoeld dient te zijn.