Container te vroeg op straat in Tholen? 90 euro boete

apr 18

Container te vroeg op straat in Tholen? 90 euro boete

THOLEN – De gemeente Tholen gaat een strenger afvalbeleid voeren. Wie zijn vuilniscontainer in de toekomst te vroeg op straat zet of afval weggooit in de openbare ruimte, kan zomaar een boete krijgen.

De gemeenteraad staat achter het nieuwe beleid, maar vreest dat het door gebrek aan handhaving een papieren tijger wordt.

Dat de raad het beleid steunt, is overigens nogal wiedes, want het is er mede gekomen op aandringen van veel fracties. Zij krijgen veel mailtjes en telefoontjes van inwoners die klagen over onder meer zwerfafval en containers die soms dagen op het trottoir staan. Om deze overlast op een adequate wijze aan te pakken, door bijvoorbeeld boetes te geven, heeft de gemeente op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een verordening opgesteld.

Daarin staan allerlei regels. Zo mogen inwoners hun afvalcontainer pas om 8 uur ’s avonds op straat zetten op de dag vóór hij wordt geleegd. Na het legen moet hij dezelfde dag weer binnen worden gehaald. Ook staat in de verordening uiteraard dat geen afval mag worden gedumpt op straat.

Verder mogen glasbakken in verband met geluidsoverlast alleen worden gebruikt tussen 7.00 en 20.00 uur. Mensen die op straat folders uitdelen, moeten deze in de toekomst zelf ook weer opruimen als ze door de ontvangers op straat worden gegooid. De hoogte van de boetes die kunnen worden opgelegd voor het overtreden van de regels, bepaalt de gemeente op basis van landelijke richtlijnen. Zo moet iemand die zijn container te vroeg buiten zet of te laat weer binnen haalt, 90 euro betalen

Bron: PZC